Đánh giá: 
Điểm trung bình:  6.8 /  10 (  28 lượt đánh giá )