Đánh giá: 
Điểm trung bình:  7.3 /  10 (  65 lượt đánh giá )