Khuyến mãi
bế kinh

Không có kinh nguyệt (hay còn gọi là vô kinh) là hiện tượng kinh nguyệt không có trong một thời gian, hoặc đã có kinh nguyệt nhưng sau đó tự nhiên lại không có kinh nữa.  Khác với trường hợp kinh nguyệt ít, là do nguyên nhân bị lạnh hoặc nóng quá, tinh thần căng thẳng... cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới tình trạng kinh nguyệt quá ít.

 Không có kinh nguyệt

Read more...